A Comparison of Open-Source Home Automation Systems

Brian Setz*, Sebastian Graef, Desislava Ivanova, Alexander Tiessen, Marco Aiello

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Comparison of Open-Source Home Automation Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Keyphrases