A comparison of parental coping styles following the death of adolescent and preadolescent children

JEHM HOEKSTRAWEEBERS, JL LITTLEWOOD, C M J Boon, A Postma, G B Humphrey

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)565-575
Aantal pagina's11
TijdschriftDeath Studies
Volume15
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1991

Citeer dit