Een vergelijking van plaatstrouw en overleving van Bonte Vliegenvangers in het overwinterings- en broedgebied

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Veel van onze langeafstandstrekkers zijn in wezen Afrikaanse vogels. Zij verblijven het grootste deel van het jaar in Afrika en maken slechts een relatief kort uitstapje naar Europa om hier te broeden. Waar deze soorten in het broedgebied soms goed bestudeerd worden, weten we weinig over waar ze in Afrika zitten en wat ze daar doen, en al helemaal niet of hierin verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en jonge en oudere vogels. Door dit gebrek aan kennis hebben we maar een beperkt idee van hoe geavanceerd en complex vogeltrek is. We begrijpen onvoldoende waarom zo veel 'Afrikagangers' in aantal afnemen en kunnen slecht voorspellen hoe deze soorten zich wel of juist niet weten aan te passen aan grote veranderingen in hun leefomgeving.
Vertaalde titel van de bijdrageA comparison of site fidelity and survival of Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca in the wintering and breeding areas
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)184-191
Aantal pagina's7
TijdschriftLimosa
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 3-dec.-2019

Citeer dit