A COMPARISON OF VARIANCE-COMPONENTS ESTIMATORS USING BALANCED VERSUS UNBALANCED DATA

RH KONING*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)425-427
Aantal pagina's3
TijdschriftEconometric Theory
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep.-1991

Citeer dit