A Concept Formula With Large, Milk Phospholipid-Coated Lipid Droplets Enriched With Milk Fat Decreases Palmitic Acid and Calcium Levels in Stools of Healthy, Term Infants

Bert J. M. van de Heijning, Stefanie Schoen, Marieke Abrahamse-Berkeveld*, Anita C. S. Hokken-Koelega, Eline M. van Der Beek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Samenvatting

This study evaluates the impact of an infant formula comprising large, dairy milk phospholipid-coated lipid droplets containing a vegetable-dairy lipid mixture (Concept-Mix) with 6% of fatty acid (FA) as sn-2 palmitic acid (PA) on infant stool characteristics. Stool samples from infants fed Concept-Mix or standard formula with 97% vegetable lipids with 2% of FA as sn-2 PA (Control-Veg) are evaluated at baseline, 13 and 52 weeks of age. Overall, mean stool fat content decreases from 8 to 10 w% at baseline to

Originele taal-2English
Artikelnummer2200018
Aantal pagina's12
TijdschriftEuropean Journal of Lipid Science and Technology
Volume124
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum12-aug.-2022
DOI's
StatusPublished - dec.-2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Concept Formula With Large, Milk Phospholipid-Coated Lipid Droplets Enriched With Milk Fat Decreases Palmitic Acid and Calcium Levels in Stools of Healthy, Term Infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit