A couple based approach to expanded carrier screening in a fertility setting

Juliette Schuurmans, Mirjam Plantinga, Angela Fenwick, Irene van Langen, Anneke Lucassen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)573-573
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume30
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - apr.-2022

Citeer dit