A crystallographic study of Cys69Ala flavodoxin II from Azotobacter vinelandii: Structural determinants of redox potential: Structural determinants of redox potential

S. Alagaratnam, G van Pouderoyen, T. Pijning, B.W. Dijkstra, D. Cavazzini, G.L. Rossi, W.M.A.M. Van Dongen, C.P.M. Van Mierlo, G.W. Canters, WJH Van Berkel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2284 - 2295
Aantal pagina's12
TijdschriftProtein Science
Volume14
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit