Afspraak is afspraak!? Morele counseling bij een levensbedreigend dilemma

Monique van Hoof, Johanna Muthert, Sjaak Korver, Martin Walton

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageA deal is a deal : Moral counselling in the event of a life-threatening dilemma
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)36-40
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift Geestelijke Verzorging
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift94
  StatusPublished - 22-jun-2019

  Citeer dit