A Delphi study on Six Sigma tools and techniques

W. Timans, C.T.B. Ahaus, R. van Solingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)205 - 221
TijdschriftInternational Journal of Six Sigma and Competitive Advantage
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit