A designer FG-Nup that reconstitutes the selective transport barrier of the nuclear pore complex

Alessio Fragasso, Hendrik W. De Vries, John Andersson, Eli O. Van Der Sluis, Erik Van Der Giessen, Andreas Dahlin, Patrick R. Onck*, Cees Dekker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2010
Aantal pagina's15
TijdschriftNature Communications
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-dec-2021

Citeer dit