A different angle in through-and-through body wires in difficult aortic arch stent-graft placement

Cornelis P. van der Zee*, Maarten J. van der Laan, Ettore Dinoto, Ignace Tielliu, Clark J. Zeebregts, Tryfon Vainas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)144-146
Aantal pagina's3
TijdschriftJOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume60
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2019

Citeer dit