A DIFFICULT NASAL INTUBATION

AJ SANSOME*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)209-210
Aantal pagina's2
TijdschriftAnaesthesia
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1987

Citeer dit