A discrete dislocation analysis of bending

H.H.M. Cleveringa, E. van der Giessen, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

153 Citaten (Scopus)
466 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)837 - 868
Aantal pagina's32
TijdschriftInternational Journal of Plasticity
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1999

Citeer dit