A discussion on stochastic unfolding

L. Dijkstra, C. van der Eijk, I.W. Molenaar, Hendrik van Schuur, F.N. Stokman, N. Verhelst

OnderzoeksoutputAcademic

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)158-172
TijdschriftM.D.N. : methoden en data nieuwsbrief van de Sociaal Wetenschappelijke Sectie van de V.V.S.
Volume5
StatusPublished - 1980

Citeer dit