A drift towards direct structures in Dutch direct mail sales letters

Frank Jansen, Ninke Stukker

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)549-590
  TijdschriftText & Talk
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit