A Dutch geography of death: Introduction to the 2006 maps

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)104-107
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume97
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006

Citeer dit