A dynamic view as a complementary perspective

K. de Bot, W.M. Lowie, M.H. Verspoor

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)51-55
  Aantal pagina's5
  TijdschriftBilingualism: Language and Cognition
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2007

  Citeer dit