A European Culture War in the Twentieth Century? Antic-Catholicism and Anti-Bolshevism between Moscow, Berlin, and the Vatican 1922 to 1933

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)280-306
Aantal pagina's27
TijdschriftJournal of Religious History
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jun-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit