A False-positive Antineutrophil Cytoplasmic Antibody Proteinase 3 Test in a Patient with Pulmonary-renal Syndrome

Dinette E. Agterhuis*, Alide Mulder, Caroline Roozendaal, Coen A. Stegeman, Gozewijn D. Laverman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1031-1033
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Journal of Rheumatology
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2014

Citeer dit