A fiberoptic reflection oximeter

M.L.J. Landsman*, N. Knop, G. Kwant, G.A. Mook, W.G. Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)273-282
  Aantal pagina's10
  TijdschriftPflugers archiv-European journal of physiology
  Volume373
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit