A framework for hyperbolic approximation of kinetic equations using quadrature-based projection methods

Julian Koellermeier*, Roman Pascal Schaerer, Manuel Torrilhon

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A framework for hyperbolic approximation of kinetic equations using quadrature-based projection methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Keyphrases