Een mondiale waardeketen perspectief op handel, werk, en ontwikkeling

Onderzoeksoutput

1713 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift bestudeer ik mondiale waardeketens en de invloed ervan op internationale handel, de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Vanwege de afgenomen kosten van vervoer en communicatie wordt een toenemend aantal producten gemaakt in mondiale waardeketens. Een land specialiseert zich in het uitvoeren van bepaalde taken en niet in het maken van producten. Bijvoorbeeld, een exporteur van elektronica kan een producent van geavanceerde elektronica zijn, of het land waar alleen de assemblage van de elektronica plaatsvindt. Het analyseren van data van geëxporteerde producten kan daarom misleidend zijn wanneer de identificering van daadwerkelijk uitgevoerde economische activiteiten belangrijk is. Ik vind dat het analyseren van handel in productiefactoren een beter perspectief biedt voor handelsanalyse. De handel in productiefactoren hangt nauw samen met de relatieve beschikbaarheid van productiefactoren tussen landen. Om soortgelijke redenen is voor de analyse van economische ontwikkeling de label van een industrie (bijvoorbeeld arbeids- of technologie-intensief) minder belangrijk dan de daadwerkelijke taken welke worden uitgevoerd door een land. Ontwikkelingslanden kunnen relatief gemakkelijk in de mondiale waardeketens van complexe producten participeren, maar meestal blijven zij laaggeschoolde taken uitvoeren terwijl upgrading naar hooggeschoolde taken een heel verschillend en ander proces is. Door de mogelijkheid van het mondiaal uitbesteden van taken in waardeketens, is het nodig om data voor de hele waardeketen te verzamelen om daarmee de effecten van technologische verandering te evalueren. Automatisering en uitbesteding kunnen hetzelfde effect hebben op de binnenlandse vraag naar arbeid. Met alleen binnenlandse gegevens is het dus moeilijk om te identificeren of een taak is uitbesteed naar het buitenland, of dat het door technologie is gesimplificeerd. Met data over de activiteiten in mondiale waardeketens vind ik dat uitbesteding en technologie een kwantitatief vergelijkbaar effect hebben op de afgenomen vraag naar laaggeschoolde arbeid in ontwikkelde landen.
Vertaalde titel van de bijdrageEen mondiale waardeketen perspectief op handel, werk, en ontwikkeling
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmer, Marcel, Supervisor
  • de Vries, Gaaitzen, Co-supervisor
Datum van toekenning20-jun-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9901-0
Elektronische ISBN's978-90-367-9900-3
StatusPublished - 2017

Citeer dit