A grammar of the Norman French of the Channel Islands

RD Dardiel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)699-700
Aantal pagina's2
TijdschriftStudies in Language
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1997

Citeer dit