A GWAS meta-analysis suggests roles for xenobiotic metabolism and ion channel activity in the biology of stool frequency

Soesma A. Jankipersadsing, Fatemeh Hadizadeh, Marc Jan Bonder, Ettje F. Tigchelaar, Patrick Deelen, Jingyuan Fu, Anna Andreasson, Lars Agreus, Susanna Walter, Cisca Wijmenga, Pirro Hysi, Mauro D'Amato, Alexandra Zhernakova*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
252 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)756-758
Aantal pagina's3
TijdschriftGut
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum29-jul-2016
DOI's
StatusPublished - apr-2017

Citeer dit