A GWAS meta-analysis suggests roles for xenobiotic metabolism and ion channel activity in the biology of stool frequency

Soesma A. Jankipersadsing, Fatemeh Hadizadeh, Marc Jan Bonder, Ettje F. Tigchelaar, Patrick Deelen, Jingyuan Fu, Anna Andreasson, Lars Agreus, Susanna Walter, Cisca Wijmenga, Pirro Hysi, Mauro D'Amato, Alexandra Zhernakova*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
282 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)756-758
Aantal pagina's3
TijdschriftGut
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum29-jul.-2016
DOI's
StatusPublished - apr.-2017

Citeer dit