Een hersengezond dieet: Neurowetenschap en het effect van voeding op onze hersenen

Yvonne Groen*, Stefanie Enriquez Geppert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

164 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageA healthy brain diet: Neuroscience and the effect of nutrition on our brains
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-53
Aantal pagina's4
TijdschriftNeuropraxis
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 17-mrt-2020

Citeer dit