A heretical hypothesis: on the beginning of the Codex Justinianus

Bernard H. Stolte*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A heretical hypothesis: on the beginning of the Codex Justinianus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Keyphrases