A histochemical study about the influence of lytic enzymes on plasma membrane enzyme activities in rat liver and kidney

M.J. Hardonk*, T.J. Meskendorp-Haarsma, J. Koudstaal

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)177-181
  Aantal pagina's5
  TijdschriftHistochemistry
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit