A homogenized microstructural approach to creep fracture

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)733-739
Aantal pagina's7
TijdschriftComptes Rendus de l'Academie des Sciences. Serie IIB: Mécanique, Physique, Chimie, Astronomie
Volume328
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2000

Citeer dit