Een menselijk skelet op de terp van Hizzard: een toevalsvondst

OnderzoeksoutputProfessional

136 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageA human skeleton on the terp of Hizzard: an accidental find
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)65-71
Aantal pagina's7
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume27
StatusPublished - 2016

Citeer dit