A lexical theory of Schwa-deletion

Ger de Haan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31 - 49
Aantal pagina's19
TijdschriftUs Wurk, tydskrift foar Frisistyk
StatusPublished - 1999

Citeer dit