A live-born child with a mosaic chromosomal pattern of either monosomy 21 or trisomy 4 in different embryonal germ layers

A. M. F. van der Kevie-Kersemaekers*, R. F. Suijkerbuijk, F. C. P. Moll, T. Dijkhuizen, K. Y. van Spaendonck-Zwarts, G. Drok, K. Bouman, B. Sikkema-Raddatz

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)86-88
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPrenatal Diagnosis
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan-2010

  Citeer dit