A longitudinal case study of Hoogovens Steel's co-ordination of internal transactions

G.J. van Helden, J. van der Meer-Kooistra, R.W. Scapens

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)14 - 19
  Aantal pagina's6
  TijdschriftFRS Forum
  Volume5.5
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit