A mathematical theory of shock-wave formation in arterial blood flow

H.W. Hoogstraten*, C.H. Smit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)145-155
  Aantal pagina's11
  TijdschriftActa Mechanica
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit