A meta analytic approach to testing for panel conintegration

C. Hanck

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1051 - 1070
TijdschriftCommunications in Statistics. Part B: Simulation and Computation
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit