A meta-review of public sector performance management research

G.J. van Helden*, C. Reichard

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)10-20
  Aantal pagina's11
  TijdschriftTékhne – Review of Applied Management Studies
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jul.-2013

  Citeer dit