A micro-simulation model of firms: applications of the concepts of the demography of firms

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)111 - 134
Aantal pagina's24
TijdschriftPapers in Regional Science
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit