A MODEL FOR ELLIPTICAL RADIO GALAXIES WITH DUST LANES

TS VANALBADA*, CG KOTANYI, M SCHWARZSCHILD

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)303-&
Aantal pagina's0
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume198
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1982

Citeer dit