A Model to Investigate Xerostomia-Related Dental Caries

J JANSMA, A VISSINK, EJ SGRAVENMADE, ED DEJONG, WL JONGEBLOED, DH RETIEF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)357-361
Aantal pagina's5
TijdschriftCaries Research
Volume22
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1988

Citeer dit