A Modeling Approach for Mechanisms Featuring Causal Cycles

Alexander Gebharter, Gerhard Schurz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)934-945
Aantal pagina's12
TijdschriftPhilosophy of Science
Volume83
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit