A MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATION OF CRYSTALLINE ALPHA-CYCLODEXTRIN HEXAHYDRATE

JEH KOEHLER, W SAENGER, WF VANGUNSTEREN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  125 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)197-210
  Aantal pagina's14
  TijdschriftEuropean biophysics journal with biophysics letters
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit