A moral language for our time? Human rights and Christianity in historical perspective

Rachel Johnston-White*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  27 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)155-166
  Aantal pagina's12
  TijdschriftContemporary European History
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  Vroegere onlinedatum14-dec.-2021
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2022

  Citeer dit