A narrow escape: surviving massive pulmonary thromboembolism due to a persistently patent foramen ovale

DJ Slebos*, JE Tulleken, JJM Ligtenberg, JG Zijlstra, TS van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1400-1400
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume26
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep.-2000

Citeer dit