A Network Approach to Psychopathology: New Insights into Clinical Longitudinal Data

Laura F. Bringmann*, Nathalie Vissers, Marieke Wichers, Nicole Geschwind, Peter Kuppens, Frenk Peeters, Denny Borsboom, Francis Tuerlinckx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

255 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Zoekresultaten