A New Approach in the Correction of the Midcheek Groove: The Liquid Malar-lift Technique

H. A. Gülbitti, T. K. Bouman, B. van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer3559
Aantal pagina's1
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery - Global Open
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit