A new approach to psychopathology: the example of depression

Ella Bekhuis, Tim C. Olde Hartman, Lynn Boschloo, Peter L. B. J. Lucassen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)146-147
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBritish Journal of General Practice
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift680
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2019

  Citeer dit