A new dopaminergic prodrug

A.S. Horn*, D de Kaste, D. Dijkstra, H. Rollema, B.H.C. Westerink, C. Grol, A. Westerbrink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)405-407
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNature
  Volume276
  Nummer van het tijdschrift5686
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit