A new family of prokaryotic transport proteins: Binding protein-dependent secondary transporters

A.J.M. Driessen, Mariken H.J. Jacobs, W.N Konings

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)881-883
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMolecular Microbiology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - mei-1997

  Citeer dit