A NEW INVITRO DISSOLUTION TEST FOR CONTROLLED-RELEASE THEOPHYLLINE TABLETS

JHG JONKMAN*, R SCHOENMAKER, N GRIMBERG, RA DEZEEUW

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)153-156
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Journal of Pharmaceutics
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1981

Citeer dit