A new method for computing a column reduced matrix

Th.G.J. Beelen, G.J.J.H. van den Hurk, C. Praagman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)217-224
Aantal pagina's8
TijdschriftSystems and Control Letters
Volume10
StatusPublished - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit