A new model for teaching Pharmaceutical Care Services Management

J.J. van der Werf, J.A M Dekens-Konter, J.R.B.J. Brouwers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)165 - 170
Aantal pagina's6
TijdschriftPharmacy Education
Volume4
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 2004

Citeer dit